ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია საჭირო რაოდენობაზე 2,5-ჯერ მეტ მანქანას იყენებს. ასეთია აუდიტის სამსახურის დასკვნა, რომელიც დღეს, 7 თებერვალს გამოქვეყნდა.

საქართველოს მთავრობის დადგენილი რეკომენდაციის მიხედვით, მუნიციპალიტეტს 2018 წელს 7 მანქანა უნდა გამოეყენებინა, თუმცა 18-ს განკარგავდა. ამავე პერიოდში სულ 46 011 ლიტრი საწვავი დახარჯა, რაშიც 99,5 ათასი ლარი იყო გადახდილი.

"გამოვლინდა, რომ 12 სატრანსპორტო საშუალებას მოხსნილი ჰქონდა "აგაი" სისტემა. აღნიშნული წარმოშობს არაავტორიზებულ ავტომანქანაში როგორც საწვავის ჩასხმის, ასევე საწვავის არასამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენების რისკს. აღნიშნული დადასტურდა
ფაქტობრივი გარემოებებით", — ვკითხულობთ დასკვნაში.