შესწორება: თავდაპირველად სათაურში მითითებული იყო, რომ მოსახლეობის 51 პროცენტი ამბობს, რომ კომუნალურების დასაფარად ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში საკმარისი თანხა არ ჰქონია. თუმცა დაზუსტების შემდეგ სათაური შეიცვალა.

NDI-ს კვლევის თანახმად, მოსახლეობის 49 პროცენტი ამბობს, რომ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც კომუნალურების დასაფარად საკმარისი ფული არ ჰქონია.

ფოტო: NDI

ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ საშუალო და დაბალ ეკონომიკურ საფეხურზეა. 38 პროცენტს მიაჩნია, რომ ისინი საშუალო ეკონომიკურ საფეხურზე არიან.

ფოტო: NDI

NDI-ს კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 63 პროცენტი ამბობს, რომ გასულ თვეში მათი ოჯახის შემოსავალი 800 ლარს არ აღემატებოდა. მხოლოდ 20 პროცენტი ამბობს, რომ შემოსავალი 801 ლარზე მეტი იყო.

ფოტო: NDI

ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 76 პროცენტი ამბობს, რომ მათი ოჯახის ძირითადი დანახარჯი საკვებია. 62 პროცენტი ამბობს, რომ ძირითადი ხარჯი კომუნალური გადასახადებია, 38 პროცენტი — წამლები, სესხი/განვადება/იპოთეკა — 30 პროცენტი.

ფოტო: NDI

კვლევა 2019 წლის 13-29 ივლისის პერიოდში ჩატარდა. გამოიკითხა საქართველოს მასშტაბით 2 131 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1,7%.