ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კვლევის მიხედვით, ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად იუსტიციის სამინისტრო შეფასდა. 2018 წლის მონაცემებით იუსტიციის სამინისტრომ საჯარო ინფორმაციის 26 მოთხოვნიდან 25 უპასუხოდ დატოვა და IDFI-სგან "ჯილდოდ" ბოქლომი მიენიჭა.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით, 2018 წელს იუსტიციის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალ 11 სსიპ უწყებას სულ 345 მოთხოვნა გაეგზავნათ, საიდანაც 316 უპასუხოდ დატოვეს.

"საჯარო დაწესებულებების ყველაზე დიდმა ნაწილმა (20%) არ გაასაჯაროვა პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ მოხსენებითი ბარათები. ასევე პრობლემური იყო საწვავის მოხმარებაზე არსებული ლიმიტების და ხარჯების, უწყების წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების და სარესტორნო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციის მიღება", — წერია ანგარიშში.

კვლევის მიხედვით, 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული პასუხების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 3%-ით შემცირდა.