შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრზე დაყრდნობით, Aris.ge იუწყება, რომ 2016 წლის ივლისში ჩატარებული პედაგოგთა საგნის გამოცდაზე გასული 17 137 აპლიკანტიდან გამოცდა წარმატებით მხოლოდ 3 464 დასძლია, რაც საერთო ჯამში 20,21 %-ია.

ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაწყებითი კლასის მოქმედმა და მსურველმა მასწავლებლებმა აჩვენეს. 3 024 აპლიკანტიდან გამოცდა მხოლოდ 31-მა ჩააბარა.

დარეგისტრირებული 22 700 აპლიკანტიდან 5 500-ზე მეტი გამოცდაზე არ გამოცხადდა.

Aris.ge-ს ცნობით, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში არ აკონკრეტებენ გამოცდაზე გასული 17 137 აპლიკანტიდან რამდენია მოქმედი და რამდენი - მასწავლებლობის მსურველი.

მასწავლებლების მიერ მიღებული შედეგები საგნების მიხედვით ასეთია:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 836 – ზღვარი წარმატებით გადალახა 376-მა;
 • მათემატიკა VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 971. ზღვარი წარმატებით გადალახა 383-მა;
 • ინგლისური ენა I-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 1278. ზღვარი წარმატებით დასძლია 471-მა;
 • რუსული ენა I-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 462. ზღვარი წარმატებით გადალახა 193-მა;
 • გერმანული ენა I-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 79. ზღვარი გადალახა 26-მა;
 • ფრანგული ენა I-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 14. ზღვარი გადალახა 7-მა;
 • ისტორია VII –XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 877. ბარიერი გადალახა 259-მა;
 • გეოგრაფია VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 602. ზღვარი წარმატებით დასძლია 187-მა;
 • სამოქალაქო განათლება VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 544. ზღვარი წარმატებით დასძლია 103-მა;
 • ფიზიკა VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 368, ბარიერი გადალახა 21-მა;
 • ქიმია VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 372. ზღვარი გადალახა 20-მა;
 • ბიოლოგია VII-XII კლასი – გამოცდაზე გავიდა 548, ზღვარი წარმატებით გადალახა 210-მა;
 • მათემატიკა I- VI კლასი – გამოცდაზე გავიდა 1676. ზღვარი წარმატებით დასძლია 271-მა;
 • ბუნებისმეტყველება I-VI კლასი – გამოცდაზე გავიდა 647. ზღვარი წარმატებით დასძლია 31-მა;
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – გამოცდაზე გავიდა 451. გადალახა ბარიერი 165-მა;
 • ქართული როგორც მეორე ენა – გამოცდაზე გავიდა 371. ბარიერი გადალახა 106-მა;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – გამოცდაზე გავიდა 519. ბარიერი გადალახა 89-მ;
 • მუსიკა – გამოცდაზე გავიდა 920. ზღვარი გადალახა 275-მა;
 • სპორტი – გამოცდაზე გასული 747 აპლიკანტიდან ზღვარი გადალახა 173-მა.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აცხადებს, რომ მასწავლებელთა საგნის გამოცდის შედეგებით მოქმედ პედაგოგების კვალიფიკაციაზე მსჯელობა არასწორია.

ანალოგიურ შეფასებას აკეთებს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილიც ფეისბუკზე.