შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აჭარაში ტრანსგენდერი ქალის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის 1990 წელს დაბადებული პირი დააკავა.

გამოძიების ინფორმაციით, ბათუმში ჭავჭავაძისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაზე კაცმა გენდერული იდენტობის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს. გამოძიება ძალადობის ფაქტზე, საქართველოს სსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს.

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ.