"საქართველო გამორჩეული ქვეყანა. ინოვაციებსა და მეწარმეობაში ინვესტირების გზით თქვენმა ქვეყანამ აჩვენა ინოვაციური განვითარების აუცილებლობა. ეს არის ერი, რომლის წარმატებული მონაწილეობა ეკონომიკაზე დაფუძნებული ცოდნის დაგროვების გლობალურ პროცესში მოითხოვს გაუმჯობესებულ ტექნოლოგიებსა და კვლევის მეთოდებს, მოითხოვს საჯარო და კერძო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობას. მსოფლიო ბანკი ბედნიერია, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს. და ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია!" – ასე დაიწყო მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა მერსი ტემბონმა თავისი სიტყვა ტექნოპარკში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის პრეზენტაციაზე.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მსოფლიო ბანკის პროექტის "ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის" (GENIE) ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა უკვე მეორედ გამოაცხადა. ღონისძიებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბატონმა გიორგი ქობულიამ გახსნა. თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის გახსნას დიპლომატიური კორპუსისა და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ასევე წინა პროგრამის გამარჯვებული სტარტაპერები ესწრებოდნენ.

პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება-ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება.

თანადაფინანსების გრანტები წარმოადგენს დაფინანსების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ინსტრუმენტს, რომელიც ინოვაციის მხარდასაჭერად გამოიყენება, როგორც განვითარებული ისე განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. GENIE პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის, რომელიც განკუთვნილია დამწყები/ორ წლამდე კერძო, მცირე საწარმოებისთვის. საგრანტო კონკურსისთვის განკუთვნილი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს ორ მილიონ ლარს. მოთხოვნილი გრანტის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ასი ათას ლარს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანადაფინანსების ვებპორტალზე grants.gov.ge