შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა უწყებასთან რელიგიის სააგენტოს შეერთებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, საკითხები, რომელთა მოგვარებითაც რელიგიის სააგენტოა დაკავებული, ძალიან მჭიდროდაა დაკავშირებული სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პრინციპთან.

"სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პრინციპი ეფუძნება იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში თითოეული მოქალაქე, განურჩევლად ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა, თანასწორია და ჩართული უნდა იყოს ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში. ცხადია, რომ ეს გახლავთ საკითხი, რომელიც აქტუალურია, მნიშვნელოვანია და სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება გახდება", - განაცხადა ციხელაშვილმა.

დღეს, 26 მაისს პრემიერ-მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ ბრიფინგზე ახალი სამთავრობო სტრუქტურა წარადგინა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც 2014 წელს დაფუძნდა და უშუალოდ პრემიერის დაქვემდებარებაში იყო, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს აპარატს შეუერთდა.

ამასთანავე, ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადავა.

მამუკა ბახტაძის განცხადებით, 3 სამინისტრო გაუქმდა და სხვა სამინისტროებს შეუერთდა:

  • განათლების სამინისტროს სპორტისა და კულტურის უწყებები შეუერთდება;
  • სასჯელაღსრულების სამინისტრო იუსტიციის სამინისტროსთან გაერთიანდება;
  • დევნილთა სამინისტრო უქმდება და მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ უწყებაზე: განსახლების ფუნქცია ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს შეუერთდება, მიგრაცია - შსს-ს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა - ჯანდაცვის სამინისტროს.