თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის(EMC) სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წინააღმდეგ დააკმაყოფილა და სამინისტროს საკუთარი თანამშრომლების მიმართ ხელახალი დისციპლინური წარმოების ჩატარება დაავალა. ამის შესახებ ინფორმაციას EMC ავრცელებს.

EMC-ის ცნობით, დაზარალებული, რომლის ინტერესებსაც ორგანიზაცია იცავს, 2017 წლის ოქტომბერში, დაახლოებით ხუთმა სამართალდამცველმა ქუჩაში გააჩერა და გამოკითხა.

"ყოველგვარი დასაბუთებისა და ახსნა-განმარტების გარეშე, პოლიციელებმა მოქალაქეს გადაუღეს ფოტოები და ასევე დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში, სასამართლოს განჩინების და გამოძიების დადგენილების გარეშე, ჩხრეკდნენ მის საცხოვრებელ ბინას", - ნათქვამია EMC-ის განცხადებაში.

მოქალაქის მომართვის საფუძველზე, EMC-იმ განცხადებით მიმართა შსს-ს გენერალურ ინსპექციას, ინციდენტში მონაწილე პოლიციელების მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტის შესწავლისა და სათანადო რეაგირების მოთხოვნის მიზნით.

EMC-ის ცნობით, განცხადების შესწავლის შედეგად, გენერალურმა ინსპექციამ დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი არ დაადასტურა.

EMC-მ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის პასუხი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. სასამართლოში EMC მოითხოვდა, როგორც სამსახურებრივი შემოწმების მასალების გადაცემას, ასევე გენერალური ინსპექციისათვის ხელახალი სამსახურებრივი შემოწმების განხორციელების დავალებას.

სასამართლომ EMC-ის მოთხოვნა დასაბუთებულად მიიჩნია, სარჩელი დააკმაყოფილა და გენერალურ ინსპექციას ხელახალი სამსახურებრივი შემოწმების განხორციელება დაავალა.

ამავე საქმეზე, EMC-იმ განცხადებით მიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, შსს-ს მოსამსახურეთა მხრიდან დაზარალებულის პერსონალური მონაცემების დამუშავების ფაქტის კანონიერების შესწავლის მიზნით.

"ინსპექტორმა მიღებულ გადაწყვეტილებაში კანონის დარღვევა დაადგინა და ცალსახად განმარტა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ მოქალაქის იდენტიფიკაციის ღონისძიება არ შეესაბამებოდა კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და მონაცემთა დამუშავება მოკლებული იყო სამართლებრივ საფუძველს", - ვკითხულობთ განცხადებაში.

EMC-ის ინფორმაციით, ინსპექტორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისცა რეკომენდაცია შეიმუშავოს ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლითაც შესაძლებელი იქნება პრევენციული ღონისძიების - პირის გამოკითხვის დროს, მონაცემთა სუბიექტის ჯეროვანი ინფორმირების უტყუარი დადასტურება.