საქართველოში უცხოელი სტუდენტების დიდი ნაწილი - 34,9 პროცენტი საქართველოს უშუალო მეზობელი ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და სომხეთიდანაა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე კავკასიის ანგარიში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციას ეყრდნობა.

დოკუმენტის თანახმად, 2017-2018 სასწავლო წელს საქართველოს 56 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 10 306 სტუდენტი სწავლობს მსოფლიოს 89 ქვეყნიდან.

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან სტუდენტები უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი ნაწილი - 18,4 პროცენტია.

მწვანე კავკასია მიიჩნევს, რომ საქართველოში განათლების მიღება მიმზიდველი ხდება აზიისა და აფრიკის უფრო შორეული ქვეყნებისთვისაც, რომელთა შორის გამოიყოფა სტუდენტების დიდი ნაკადი - 38% ინდოეთიდან და მისი მეზობელი ქვეყნებიდან (შრი-ლანკა, ბანგლადეში, ნეპალი). უცხოელ სტუდენტებში ყველაზე დიდი მოთხოვნა მედიცინის შესწავლაზეა.

ანგარიშის მიხედვით, ბოლო წლებში იმიგრანტების რაოდენობის მატება, ძირითადად, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებიდან უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის ზრდასთან არის დაკავშირებული.

ორგანიზაცია რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს განათლების სამინისტროს, რომ უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად, აქტიურად გაატაროს ღონისძიებები, ხელი შეუწყოს თბილისის გარეთ მდებარე უმაღლეს სასწავლებლებში უცხოენოვანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შექმნასა და დანერგვას.

მწვანე კავკასია რეკომენდაციით მიმართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სტუდენტებისათვის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივებითა და საელჩოების/საკონსულოების ადგილზე აქტიური მუშაობის მეშვეობით, დაეხმაროს ქართულ უნივერსიტეტებს უცხოელი სტუდენტების რეკრუტირების პროცესში.

ანგარიში შედგენილია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "მულტიკულტურული თბილისი დღეს" ფარგლებში.