ჩვენს მკითხველს ახსოვს განელი მასწავლებელი, რომელიც ინფორმატიკის გაკვეთილების სრულყოფილად ჩასატარებლად და საჭრო პროგრამების საფუძვლიანად ასათვისებლად, მოსწავლეებისთვის დაფაზე ვიზუალური გამოსახულებებს ხატავდა.

"ყველა მასწავლებელს ბავშვებისთვის ცოდნის გაზიარების საკუთარი გზა აქვს, დაფაზე ხატვა კი სწავლების ჩემებური ხერხია", - ამბობდა ავორა.

ადგილობრივ სოციალურ მედიაში ეს ამბავი მალევე გახმაურდა, რამაც კეთილი ადამიანებისა და დონორების ყურადღება მიიპყრო.

მათივე დახმარებით განელი მასწავლებელი სინგაპურში, Microsoft-ის მიერ ორგანიზებულ პროგრამირების ტრენინგს გაივლის, მის სკოლას კი ბავშვებისათვის კომპიუტერები გადასცეს.