თბილისში, რუსთაველის გამზირის #16-ში მდებარე ოფიცერთა სახლის სარდაფში განთავსებული, კირილე ზდანევიჩის მიერ 1919 წელს მოხატული კედლის პანო შენობის რემონტისას გაანადგურეს.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, ამჟამად ოფიცერთა სახლის პირველი სართულისა და სარდაფის ტერიტორია კერძო საკუთრებაშია, ხოლო ფართის მეიჯარე ახცადებს, რომ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის რემონტი დასრულებული იყო და პანო აღარ არსებობდა. სააგენტო გამოძიების დაწყებისთვის სამართალდამცავებს მიმართავს:

"როგორც გაირკვა, ისტორიულ პანოზე ფიზიკური სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების შესახებ ახალ მესაკუთრეს არც სააგენტოსთვის და არც მერიის შეაბამისი სამსახურებისთვის არ უცნობებია და შეუთანხმებია, რაც ცალკე სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს".

შენობაში ახლა ტანსაცმლის მაღაზია დეფაქტოა განთავსებული.

ფოტო 1: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო / ფოტო 2: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

პოლონური წარმოშობის ქართველი მხატვრის, კირილე ზდანევიჩის მიერ შესრულებული კედლის მოხატულობა უნიკალურია არა მხოლოდ მისი მაღალი მხატვრული ფასეულობის, არამედ საერთო კულტურული კონტექსტის გამო.

1918 წელს თბილისში, რუსთაველის გამზირის #16-ში მდებარე სახლის სარდაფში დაარსებული კაფე არგონავტთა ნავი ტფილისური კულტურული ცხოვრებისა და ქართული ავანგარდის ერთ-ერთ ცენტრს წარმოადგენდა.

ამ კაფეში კირილე ზდანევიჩის მიერ შესრულებული კედლის მხატვრობა უნიკალური იყო, რადგან მსოფლიოში ძალიან მცირე რაოდენობითაა შემორჩენილი ზდანევიჩის მიერ შესრულებული კედლის მხატვრობა. საქართველოში კი ეს ერთადერთი იყო.