შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის მხრიდან ქალზე სისტემატიური ძალადობის საქმეზე ევროსასამართლოს მიმართეს. სარჩელის ავტორები საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრია.

6 მარტს მიმართული სარჩელში აღნიშნულია, რომ შსს-ს მაღალჩინოსანი, საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახურის ხარისხის მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, გიორგი ბერიძე 2015-2016 წლებში მეგობარ ქალზე სისტემატიურად ძალადობდა.

"საქმეში იკვეთება ინტენსიური ფიზიკური ძალადობის 6 დამოუკიდებელი შემთხვევა. მსხვერპლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით და მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ ძირითადად, ძალადობის საფუძველი სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია იყო. ძალადობის გარკვეულ შემთხვევებში, შეიძლება ითქვას, რომ მოძალადე მოქმედებდა, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, იყენებდა საკუთარ თანამდებობას და გავლენებს ძალადობის ფაქტებზე სამართალდამცავთა მხრიდან მის მიმართ წარმოებული სამართლებრივ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით", - აღნიშნავენ საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივაში.

On.ge შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამ საკითხზე პასუხს ელდობა.