საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ, რომელიც ასევე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, 9 ნოემბერს ხელი მოაწერა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას 34 მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

სასამართლოს ცნობით, ნინო გვენეტაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან დახურულ ფორმატში გამართა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებული მოსამართლეები და ასევე, ის მოსამართლეებიც, რომელნიც ამ ეტაპზე არ იქნენ უვადოდ გამწესებული.

"დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების წესთან დაკავშირებით ორგანული კანონის 794 მუხლის შესაბამისი დებულებების თაობაზე მოსაზრებების მოსმენა და ერთიანი პოზიციის შემუშავება.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, ასევე, უვადოდ გამწესებულმა მოსამართლეებმა, მონაწილეებმა მოისმინეს მოსაზრებები, მოსამართლისათვის უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, განმეორებით იუსტიციის საბჭოსათვის მიმართვის თაობაზე", – აცხადებს უზენაესი სასამართლო.