საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს თბილისის მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს საქმიანობის ანგარიშით, საკრებულოს 24 წევრიდან სამი სტატუსთან შეუთავსებელ საქმიანობას ეწევა და კომპანიების დირექტორად არის რეგისტრირებული.

ესენი არიან:

  • გიორგი ტყემალაძე - ფრაქცია ქართული ოცნება - მრეწველები;
  • ლევან დარახველიძე - ფრაქცია ქართული ოცნება - მრეწველები;
  • ლია ჯახველაძე - ფრაქცია თბილისელები.

ანგარიშის მიხედვით, წილების საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული საკრებულოს 5 თანამდებობის პირს:

  • გიორგი ტყემალაძე - ქართული ოცნება - მრეწველები;
  • გიორგი ახვლედიანი - ფრაქცია თბილისელები;
  • გიორგი მუსხელიშვილი - ფრაქცია თბილისელები;
  • ლია ჯახველაძე - თბილისელები;
  • გულიკო ზუმბაძე.

არასრულად არის დეკლარირებული საკრებულოს 2 თანამდებობის პირის წილის საკუთრება:

  • ვლადიმერ ძნელაძე - ქართული ოცნება - მრეწველები;
  • ლევან დარახველიძე - ქართული ოცნება - მრეწველები.

ორგანიზაციის თქმით, თბილისის საკრებულოში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების "დაბალი ხარისხია":

"საკრებულოს საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პრაქტიულად არ ქვეყნდება (მათ შორის, კონტროლის მიზნით ანგარიშვალდებული პირებისათვის გაგზავნილი შეკითხვები). ცალკეული კომპონენტების (წარდგენილი ინიციატივები; სიტყვით გამოსვლის, სხდომებში მონაწილეობის სტატისტიკა) მიხედვით საკრებულოს წევრთა შეფასება შეუძლებელი გახდა, რადგან საკრებულომ ინფორმაცია არ მოგვაწოდა".

მათივე თქმით, გაუმჯობესებას საჭიროებს საკრებულოს მიერ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება.