ნიგერიის ყველა ხელისუფლება, ისევე როგორც საქართველოსი, თავის პრიორიტეტად ყოველთვის სოფლის მეურნეობას ასახელებდა. მაგრამ ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები ან არაეფექტიანი იყო ან ძალიან ცოტა და უმნიშვნელო. ამიტომ ნიგერიელებმა პროცესების მართვა საკუთარ თავზე აიღეს და ქვეყანაში რამდენიმე საინტერესო სტარტაპი შეიქმნა, რომლებიც ფერმერებს განვითარებასა და ინვესტორების მოზიდვაში ეხმარებიან.

ნიგერიელი ფერმერების 80% მცირე ქონებას ფლობს. მცირე ზომის მიწის ნაკვეთებზე მოყვანილ პროდუქტებს ისინი არა შემოსავლის მისაღებად, არამედ ოჯახის გამოსაკვებად იყენებენ. ჩვენი ქვეყნები ამ კომპონენტითაც ჰგვანან ერთმანეთს.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად საქმეში ტექნოლოგია ჩაერთო და ნიგერიაში ორი კომპანია FarmCrowdy და ThriveAgric დაარსდა. აღნიშნული სტარტაპები მსურველებს ფერმერობაში ჩართვის საშუალებას აძლევს. კომპანიები თავიანთ პროგრამაში სხვადასხვა ფერმებს რთავენ, რომლების შესახებაც სრული ინფორმაცია საიტზე შეგიძლიათ მიიღოთ. FarmCrowdy-სა და ThriveAgric-ის სპეციალისტები პროგრამაში ჩართულ ფერმებს სტუმრობენ, იკვლევენ, იღებენ ყველა ინფორმაციას და პოტენციური ინვესტორისთვის საიტზე დებენ. ფერმაში თანხის ჩადების მსურველი ფულს ონლაინ იხდის და იღებს სრულ ინფორმაციას თუ როგორ განიკარგება მისი ინვესტიცია, რა მდგომარეობაშია ფერმა და ა.შ., ხოლო პირველი შემოსავალი უკვე 5-6 თვის შემდეგ ერიცხება.

ორივე კომპანიის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ფერმების მართვის პროცესს მათი სპეციალისტები აქტიურად აკვირდებიან და რისკი მინიმალურია, მაგრამ თუ რაღაც გაუთვალისწინებელი მოხდა და ფერმის საქმე ცუდად წავიდა ან ბუნებრივი მოვლენების გამო მოსავალი დაზიანდა, ინვესტიციას დაზღვევა სრულად აანაზღაურებს.

ამ სტარტაპების საშუალებით, ნიგერიულ ფერმებში სხვადასხვა საშუალო კლასის ინვესტორები არიან ჩართულები და ჩადებული თანხების ოდენობა $250-დან $750-მდე მერყეობს.

FarmCrowdy ამჟამად 3500-მდე ფერმერსა და მათ ინვესტორს აერთიანებს. კომპანია ფერმერებს ეხმარება ტექნიკის ყიდვა-ქირაობაში, თესლების და ნარგავების შეძენაში, მათ სწორად დარგვასა და გაყიდვაშიც კი. ამ პირობებით, ნიგერიელ ფერმერებს პროდუქტის გაყიდვის უდიდესი არეალი გაეხსნათ, მოიმატა მათმა შემოსავალმა და ბიზნესიც გაიზარდა.

ცხადია, მსგავსი პრაქტიკა ქართველ ფერმერებსა და მცირე ინვესტორებს გამოადგებოდათ. ასეთი სერვისის საქართველოში არსებობის შემთხვევაში, ფერმერებს - ზრდისა და განვითარების, ხოლო აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებს ფულის დაბანდების კარგი შესაძლებლობა მიეცემოდათ.