სახალხო დამცველის მიიჩნევს, რომ რუსთავის 2-ის საქმის მოსამართლის ნატა ნაზღაიძის ძმის, ზვიად ნაზღაიძის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება მოქმედ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება და მის ბათილად ცნობას ითხოვს.

ნაზღაიძე სტიქიის ზონაში მოხვედრილი მიწის ნაკვეთის მფლობელი 2016 წლის 29 ნოემბერს გახდა. სახალხო დამცველის თქმით, ვინაიდან 2015 წლის 13-14 ივნისის, თბილისში სტიქიის ადგილზე რაიმე საკუთრებლივი უფლება არ ჰქონდა, ვერ ჩაითვლებოდა, რომ რაიმე სახის ზარალი მიიღო:

"ადმინისტრაციული წარმოების მასალები არ შეიცავს დასაბუთებას, საკუთრების უფლების ჩამორთმევის მომენტისათვის კანონით გათვალისწინებული რა სახის გადაუდებელ აუცილებლობა არსებობდა ან/და რაში გამოიხატა ზ.ნ.–სათვის [ზვიად ნაზღაიძისთვის] ქონების ჩამორთმევის საზოგადოებრივი საჭიროება/გადაუდებელი აუცილებლობა. აღსანიშნავია, რომ განსახილველი აქტი დაუსაბუთებელია როგორც საზოგადოებრივი საჭიროების/გადაუდებელი აუცილებლობის, ასევე ანაზღაურებული თანხის ნაწილში."

2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის ზონაში მოხვედრილ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევის სანაცვლოდ, თბილისის საკრებულომ ზვიად ნაზღაიძეს გადასცა მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 515 460 ლარად შეფასებული მიწის ნაკვეთი და ფულადი თანხა 455 800 ლარის ოდენობით.

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ამ ზვიად ნაზღაიძისსთვის ქონების გადაცემის გამო, 13-14 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალებულთათვის კომპენსირების წესი კითხვებს აჩენს.

თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების დეპუტატების მტკიცებით, ხელისუფლებამ მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახის წევრს ქონება იმიტომ გადასცა, რომ მოსამართლეს რუსთავი 2-თან დაკავშირებით მათი სასარგებლო გადაწყვეტილება მიეღო. იმივა აზრს იზიარებს ტელეკომპანია რუსთავი 2.