მოკლედ: საქართველოს პარლამენტმა გუშინ, 19 მარტს, საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებების შესახებ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ვეტო დაძლია.

  • გუშინ, 18 მარტს კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებების შესახებ, პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილს მოტივირებულ შენიშვნებს მხარი არ დაუჭირა.

დეტალები: საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებების პირვანდელ ვარიანტს მხარი დაუჭირა 78-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო — 13.

პროცედურულად: კანონპროექტი პრეზიდენტს ხელმოსაწერად კიდევ ერთხელ გაეგზავნება. თუ პრეზიდენტი დადგენილ ვადაში ხელს არ მოაწერს, კანონპროექტს ხელს მოაწერს და გამოაქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე.

როგორ აირჩევა ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები: კანონი ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის 3-ეტაპიან პროცესს ითვალისწინებს.

  • კენჭისყრაზე ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევისთვის 90 ხმა იქნება საჭირო, იმ შემთხვევაში, თუ 90 ხმა ვერ იქნება უზრუნველყოფილი, მათ 76 ხმით აირჩევენ.
  • წარდგენილი კანდიდატებისთვის შესაძლებელი იქნება 76 ხმით მხარდაჭერის მიღება ორჯერ, რის შემდეგაც 76 ხმით არჩეული კანდიდატი უფლებამოსილებას 5 წლის ვადით განახორციელებს.
  • იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში 76 მხარდამჭერი ხმა ვერ მოგროვდება და პარლამენტი კანდიდატებს ვერც ერთი კენჭისყრის შედეგად ვერ აირჩევს, საკითხი გადაწყვეტილების მისაღებად პრეზიდენტს გადაეცემა.
  • ცვლილებების თანახმად, პრეზიდენტს კენჭისყრიდან ერთ კვირაში გაეგზავნება კონკურსში მონაწილე პირთა სია და დოკუმენტაცია. პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება აღნიშნული სიისა და დოკუმენტაციის მიღებიდან ერთ კვირაში სიაში შემავალ პირთაგან 5 წლის ვადით დანიშნოს კანდიდატები.

გარდა ამისა,

  • კანონით, ძალაში დარჩა საარჩევნო კანონმდებლობასა და პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვით, კანდიდატების შესარჩევ კონკურსს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოაცხადებს და ცესკოს თავმჯდომარის და ცესკოს წევრების კანდიდატურებს პარლამენტის თავმჯდომარე წარუდგენს პარლამენტს.
  • კანონით უქმდება ცესკოს თავმჯდომარის იმ მოადგილის თანამდებობა, რომელზეც პირი ცესკოს პარტიული წევრებისგან ოპოზიციის კვოტით ინიშნება

5 მარტს, საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში მიღებულ ცვლილებებს, რომლითაც იცვლება ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევის წესი და კვორუმი. პრეზიდენტმა მოტივირებული შენიშვნებით კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს დაუბრუნა

რას სთავაზობდა პრეზიდენტი პარლამენტს: ცესკოს თავმჯდომარის და ე.წ. პროფესიული წევრების არჩევისათვის განისაზღვროს 3/5-იანი უმრავლესობა, "როგორც ეს განისაზღვრა სახალხო დამცველის არჩევის შემთხვევაში", — დააზუსტა პრეზიდენტმა;

  • ხოლო თუ კანდიდატი ვერ მიიღებს 3/5-ის უმრავლესობის ხმებს, 1/2-ის უმრავლესობით, კანდიდატი არჩეული იქნება 6 თვის ვადით.
  • მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადოს და შესარჩევი კომისია შექმნას საქართველოს პრეზიდენტმა, შემდეგ კი, შერჩეული კანდიდატურები წარუდგინოს პარლამენტს.