იმისათვის, რომ შენი უფლებების დაცვა შეძლო, აუცილებელია დამოუკიდებელი სასამართლო. ის ასევე დემოკრატიული სახელმწიფოს საყრდენიცაა და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ფუნქციონირებაში.

სწორედ ამის გამო, მოვამზადეთ ეს ქვიზი, რითაც შენი ცოდნის შემოწმებას შეძლებ. ვნახოთ, რა იცი სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ.

ტესტი: რა იცი სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ

ტესტის დაწყება

1 / 8 მოდი შედარებით მარტივით დავიწყოთ, ვის მიერ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობა?

Tingey Injury Law Firm on Unsplash

2 / 8 ზოგადად, რა პროცესები არ უწყობს ხელს დამოუკიდებელი სასამართლოს ფორმირებას?

ილუსტრაცია/On.ge

3 / 8 დამოუკიდებელი სასამართლოს პირობებში ვისთან შეიძლება ათანხმებდეს მოსამართლე საკუთარ გადაწყვეტილებას?

ილუსტრაცია/On.ge

4 / 8 ჩამოთვლილთაგან რომელი არ განაპირობებს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას?

ილუსტრაცია/On.ge

5 / 8 ჩამოთვლილთაგან, რომელს შეიძლება ვხვდებოდეთ დამოუკიდებელი სასამართლოს მოდელში?

ილუსტრაცია/On.ge

6 / 8 ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მიხედვით, ყველას აქვს საქმის სამართლიანად განხილვის უფლება — რომელი მუხლითაა ეს გარანტირებული?

ილუსტრაცია/On.ge

7 / 8 როგორ უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ მის წინაშე წარდგენილი საქმეები?

ილუსტრაცია/On.ge

8 / 8 და ბოლოს, ვის მიმართ არის სასამართლო ანგარიშვალდებული?

ილუსტრაცია/On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.