დეტალები: მთავრობის ადმინისტრაციის მიხედვით, მუშაობენ სამშენებლო ამნისტიის პროექტზე, რომლის მიხედვით,

  • სამშენებლო ამნისტია ფიზიკურ პირთა საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო დოკუმენტაციის გარეშე აშენებულ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებს შეეხება.
  • მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ ინდივიდუალური სახლები სოფლად ან ქალაქში, რომლებზედაც არ გაცემულა სამშენებლო დოკუმენტაცია, აღარ იქნებიან ვალდებულნი, გაიარონ ლეგალიზაციის პროცედურა.
  • პროექტს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე უმოკლეს ვადაში მთავრობის სხდომაზე წარადგენს.

მინისტრის განმარტება: ბრეგაძის თქმით,

  • სამშენებლო დოკუმენტაციის არარსებობის პრობლემა დაჯარიმების, ან დემონტაჟის რისკს ქმნის, რომლის წინაშე მილიონზე მეტი ადამიანია.
  • ამნისტია გავრცელდება 2024 წლის 1-ელ იანვრამდე ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არსებულ შენობა -ნაგებობაზე, რომელიც არის სამშენებლო დოკუმენტაციის გარეშე და ესენი უნდა იყოს ინდივიდუალურ საცხოვრებელი სახლები.

ბოლო ხაზი: მთავრობა, სამშენებლო ამნისტიის პროგრამის საჭიროებას ასაბუთებს იმით, რომ საქართველოში მასობრივად არის აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, რომელზეც არ გაცემულა მშენებლობის ნებართვა ან არ არსებობს სამშენებლო დოკუმენტაცია.