სურსათის უვნებლობის ჯაჭვი იწყება ფერმაში (ხილ-ბოსტნეულის უვნებლობაზე, თუ ცხოველის ჯანმრთელობაზე ზრუნვით) და სრულდება სუფრასთან (კერძის მომზადება და მოხმარება ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვით). ამ ჯაჭვში თითოეული მომხმარებლის აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ რაიმე პრობლემას შეეჩეხები, შესაბამის უწყებებს მაშინვე უნდა აცნობო ამის შესახებ, რათა მდგომარეობა დროულად გამოსწორდეს.

მოდი, შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად გესმის სურსათის უვნებლობის საკითხები.

ტესტი: რამდენად სწორად იქცევი, როცა სურსათის უვნებლობის პირობების დარღვევას აღმოაჩენ?

ტესტის დაწყება

1 / 7 ჩამოთვლილთაგან, რომელი უწყება აკონტროლებს სურსათის უვნებლობას?

Freepik

2 / 7 შენი აზრით, როგორ აკონტროლებს სურსათის ეროვნული სააგენტო სურსათის უვნებლობას?

Freepik

3 / 7 შენი აზრით, როდის აკონტროლებს სურსათის ეროვნული სააგენტო სურსათის საწარმოებს/პროდუქტებს?

Freepik

4 / 7 იმ შემთხვევაში, თუ მარკეტში ვადაგასული საკვები შეამჩნიე, როგორ იქცევი ასეთ დროს?

Folio Illustration Agency / Dribbble

5 / 7 როდის შეგიძლია მიმართო სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელ ხაზს?

Freepik

6 / 7 თუ დაუკავშირდი ცხელ ხაზს, ვინ გაიგებს ამის შესახებ?

Freepik

7 / 7 შენი აზრით, რატომ უნდა მიმართო სეს-ს, თუკი ეს უწყება ისედაც აკონტროლებს სურსათის უვნებლობას?

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ტესტი მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დაკვეთით, ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD–Georgia) მეოთხე ფაზის (ENPARD IV) ფარგლებში, ასევე,ორგანიზაციის პური მსოფლიოს (გერმანია) მიერ დაფინანსებული პროექტის გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა და მომხმარებელთა ცნობიერება მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს კოალიცია, რომელშიც შედიან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (წამყვანი პარტნიორი), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და საქართველოს მთიანი რეგიონების ამბროლაურის რაიონის ფერმერ-მეფუტკრეთა ასოციაცია.

ეს ტესტი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.