მოკლედ: საქართველოს შესახებ ევროკომისიის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველო არ შეუერთდა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთთან დაკავშირებით, ასევე, შემაკავებელ ზომებს ბელარუსის წინააღმდეგ.

დეტალები: საქართველო არ შეუერთდა ევროკავშირის შემზღუდველ ზომებს (სანქციებს) რუსეთთან დაკავშირებით, მათ შორის, საჰაერო სივრცის დახურვასთან დაკავშირებით.

  • საქართველო არ შეუერთდა ევროკავშირის შემაკავებელ ზომებს რუსეთისა და ბელარუსის წინააღმდეგ, ისევე, როგორც ევროკავშირის სახელით, უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებებს.
  • საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ომის შემდეგ, საქართველო შეუერთდა საერთაშორისო და ევროკავშირის ინიციატივებს, უკრაინის მხარდასაჭერად, მათ შორის, გაეროს გენერალური ასამბლეის, ადამიანის უფლებათა საბჭოსა და ევროპის საბჭოს მიერ მიღებულ რეზოლუციებს.

ბოლო ხაზი: "მოსალოდნელია, რომ საქართველო მნიშვნელოვნად გაზრდის შესაბამისობას ევროკავშირის განცხადებებსა და საბჭოს გადაწყვეტილებებზე ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში", — წერს კომისია.