გამარჯობა. მე იო ვარ — შენი მეგზური და დამხმარე ციფრულ სამყაროში.

კიბერჰიგიენაზე საუბრისას ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი პერსონალური ინფორმაცია და მისი დაცულობაა. ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით თაღლითებს შეუძლიათ მოაჩვენონ თქვენს მეგობრებს ან ნაცნობებს, თითქოს ეს თქვენ ხართ, ფულის ან სენსიტიური ინფორმაციის მოტყუებით მიღების მიზნით.

დაიწყე ტესტი და გაიგე რამდენად კარგად იცავ პერსონალურ ინფორმაციას.

ტესტი: რამდენად დაცულია შენი პერსონალური ინფორმაცია?

ტესტის დაწყება

1 / 8 რა არის პერსონალური ინფორმაცია

Giphy

2 / 8 რომელი მონაცემი არ არის პერსონალური ინფორმაცია?

Giphy

3 / 8 რომელი მონაცემი მიეკუთვნება განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ ინფორმაციას?

Giphy

4 / 8 როგორ იცავ პერსონალურ ინფორმაციას?

Giphy

5 / 8 რა შედეგი შეიძლება დადგეს პერსონალური ინფორმაციის დაუფიქრებლად გაზიარებისას ?

Giphy

6 / 8 უპირველეს ყოვლისა ვინ არის პასუხისმგებელი შენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე?

Giphy

7 / 8 სწორია თუ არა? იმისათვის რომ მეტად დაიცვა პერსონალური ინფორმაცია, არ არის რეკომენდებული საკუთარი სოციალური პროფილებით სხვა ვებ-გვერდებზე შესვლა.

Giphy

8 / 8 ვის მიმართავ, თუკი აღმოაჩენ რომ შენი პერსონალური ინფორმაციით კიბერდამნაშავეებმა ისარგებლეს?

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...