რატომ არის მნიშვნელოვანი: რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურს პირველი სექტემბრიდან მუდმივი და სრული წვდომა ექნება Yandex-ის მგზავრებზე ქვეყნის გარეთაც, მათ შორის, საქართველოშიც.

 • შესაბამის განკარგულებას რუსეთის შსს მინისტრმა ხელი უკვე მოაწერა.
 • Yandex-ის შემადგებლობაში შემავალი ორი კომპანია — Yango da Yandex Go ოცზე მეტ ქვეყანაშია.
 • ჩამონათქვალია ისრაელი, ნორვეგია, ფინეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, სომხეთი და სხვა, საქართველოში კი Yandex Go-სახელითაა წარმოდგენილ
 • დამოუკიდებელი რუსული გამოცემა მედუზას თანახმად, კომპანია შეგროვებულ მონაცემებს ევროპული მარეგულირებლის აკრძალვის უგულებელყოფით, რუსეთში ინახავს.

რაზე აქვთ წვდომა: შეიძლება არ იცი, თუმცა Yandex Go-ზე რეგისტრაციისას, რუსეთს ისედაც მიეწოდება შენი პერსონალური ინფორმაცია და ეს მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაშიც აქვთ მითითებული.

 • კომპანიამ საიტებითა და სევისებით სარგებლობის დროს, შეიძლება შეაგროვოს პერსონალური ინფორმაცია შემდეგი კატეგორიებით:
 • პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც აწვდით ექაუნთის შექმნის დროს — სახელი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ასაკი.
 • ელექტრონული მონაცემები — HTTP სათაურები, IP მისამართები, Cookie ფაილები, პიქსელური თეგები, მონაცემები ბრაიზერის იდენტიფიკატორის შესახებ, ინფორმაცია აპარატულ და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე.
 • ინფორმაცია აქტიურობის შესახებ საიტებითა და სერვისებით სარგებლობისას, მაგალითად, ძიების ისტორია, ელფოსტის მისამართები, ვისთანაც მიმოწერა გაქვთ, ელფოსტის შინაარსი და დართული ფაილები.
 • ინფორმაცია გეოლოკაციის შესახებ და სხვა.

უფრო ვრცლად: ასევე, ვკითხულობთ, რომ იანდექსი იყენებს cookie ფაილებსა და ვებ-ნიშნულებს პერსონალური ინფორმაციის შესაგროვებლად და ასეთი პირადი ინფორმაციის მომხმარებლის მოწყობილობასთან და ვებ-ბრაუზერთან მისაბმელად.

 • "Yandex-ი მიზანსწრაფულად არ აგროვებს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს (რომელიც დაკავშირებულია რასობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და ბიომეტრიკულ მონაცემებს), გარდა ცალკეული სერვისების სამომხმარებლო შეთანხმებით გათვალისწიმებული გამონაკლისი შემთხვევებისა", — ნათქვამია საიტზე.
 • კონფიდენციალობის პოლიტიკის თანახმად, კომპანიას არ ჰქონდა უფლება დაემუშავებინა პერსონალური ინფორმაცია საკმარისი კანონიერი საფუძვლის გარეშე.
 • აქვე ვკითხულობთ, ვის შეუძლია გადასცეს კომპანიამ შეგროვებული მონაცემები და ნათქვამია, რომ ეს შეიძლება იყოს კოპმანიის დასაქმებული, ასევე, მესამე სარეკლამო პირი და მათთან ერთად რუსეთის სახელმწიფო უწყებები.
 • "ნებისმიერ ნაციონალურ და/ან საერთაშორისო მარეგულირებელ ორგანოს, სამართალდამცავ ორგანოებს, ცენტრალური და ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს, სხვა ოფიციალურ და სახელმწიფო ორგანოებს, რომლების წინაშეც Yandex-ი ვალდებულია გადასცეს ინფორმაცია მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში".
 • კომპანია, ასევე, აცხადებს, რომ პერსონალურ მონაცემებს იმდენი ხანი ინახავენ, "რამდენიც საჭიროა იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც ის იყო შეგროვებული, ან კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დასაცავად".

კომპანიამ მედუზას უთხრა, რომ მონაცემთა მრავალი დაშიფრული ასლი სხვადასხვა ცენტრში ინახება.

 • ამასთან მონაცემებზე წვდომის მოთხოვნა ხორციელდება მხოლოდ გეოგრაფიულ საფუძველზე — ადგილობრივი კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.
 • ასევე, ირწმუნებიან, რომ მგზავრობის შესახებ მონაცემების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, სადაც ეს მგზავრობა განხორციელდა.
 • "პირველი სექტემბრის შემდეგ ეს ლოგიკა არ შეიცვლება", — დასძინეს მათ.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც წერენ, რომ Yandex Go-ს მეშვეობით მონაცემების დამუშავების კანონიერების შესწავლა დაიწყეს.

 • "მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სამსახური შესწავლის შედეგების შესახებ დაუყოვნებლივ გაცნობებთ. ამასთან, მნიშვნელოვანია, ნებისმიერი აპლიკაციის გადმოწერამდე, მოქალაქეები დეტალურად გაეცნონ ინფორმაციას მათ მოწყობილობაში არსებულ რა მონაცემებზე ექნება აპლიკაციას წვდომა და მხოლოდ აღნიშნულის შემდგომ ჩამოტვირთონ ის".