28 ივნისიდან 11 ივლისის ჩათვლით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში — ლიგამუსი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შესახებ.

ღია კარის დღეზე დასწრება შეუძლიათ შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებსა და დაინტერესებულ პირებს:

პროგრამის ხელმძღვანელები და ფაკულტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები გაგაცნობენ ამომწურავ ინფორმაციას პროგრამების შესახებ.

შეხვედრებზე პროგრამების წარმატებული სტუდენტები და კურსდამთავრებულები გაგიზიარებენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის გამოცდილებას და ისაუბრებენ იმ პერსპექტივების შესახებ, რომელთაც უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს, მათ შორის:

  • პროგრამების სტრუქტურისა და შინაარსის შესახებ;
  • საგანმანათლებლო რესურსებისა და მათი ხელმისაწვდომობის შესახებ;
  • პროგრამაზე დაშვების პირობებისა და მიღების პროცედურების შესახებ;
  • საერთაშორისო პარტნიორებთან კოლაბორაციის შესახებ.

განრიგის სანახავად ეწვიეთ ვებ-გვერდს.

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი იხ. ბმულზე.