28-29 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 106 აუდიტორიაში გაიმართება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის (Foreign Policy Research Institute, USA) მიერ ორგანიზებული კონფერენცია: ცვლილებები შავი ზღვის რეგიონში: უსაფრთხოების, სტრატეგიული კავშირისა და მდგრადობის გაძლიერება.

კონფერენცია მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს შავი ზღვის რეგიონის წინაშე არსებული გამოწვევების და შესაძლებლობების შესახებ საექსპერტო და სამეცნიერო დიკუსიას და ცნობიერების ამაღლებას. ამავდროულად, კონფერენცია მნიშნელოვნად იქნება ფოკუსირებული შავი ზღვის ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების ანალიზზე მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე. კონფერენცია თავს მოუყრის ექსპერტებს და აკადემიური სივრცის წარმომადგენლებს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნიდან.

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ფაილი.

კონფერენცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსში, G106 აუდიტორიაში, გ. წერეთლის ქუჩა N1-ში გაიმართება.

კონფერენციაზე დასწრება თავისუფალია, თუმცა რეგისტრაცია სავალდებულოა. დასწრებისთვის უნდა შეავსოთ აღნიშნული სარეგისტრაციო ფორმა.