ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჯივიპის ლაბორატორიის სპეციალისტები უწყვეტად აწარმოებენ ხარისხის კონტროლს და თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის სასმელი წყალი მაღალი ხარისხის არის.

"სასმელი წყლის ხარისხი თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში სრულად აკმაყოფილებს როგორც ეროვნული რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებს, ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციებსა და ევრო რეგულაციებს. ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის მიერ წყალაღება ხდება სანიტარული ზონებით დაცული ტერიტორიებიდან, რომელთაც ზედამხედველობას კომპანია უწევს. მოპოვებული ნედლი წყლის დამუშავება ტექნოლოგიური პროცესის სრული დაცვით, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს", — აცხადებს gwp.

gwp-ის განცხადების მიხედვით, კომპანია 24-საათიან მონიტორინგს აწარმოებს წყალმომარაგფების სათავე ნაგებობზე განთავსებულ ჯივიპის ლაბორატორიებში და ქალაქის წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელის 404 წერტილში.

"ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური და სათავე ნაგებობების ლაბორატორიები აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტის შესაბამისად. სასმელი წყლის ხარისხი, მისი თვისებები და შემადგენლობა განსაზღვრულია საერთაშორისო სტანდარტით დაწესებული ნორმების შესაბამისად, რასაც კომპანიის მიერ თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში მიწოდებული სასმელი წყალი მუდმივად აკმაყოფილებს", — ნათქვამია განცხადებაში.