ამას ND-ის ახალი გამოკითხვის შედეგებიდან ვიგებთ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ეს კვლევაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები კვლავ მტკიცედ უჭერენ მხარს ევროკავშირთან ახლო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას.

 • თუმცა, ასეთი მისწრაფებების მიუხედავად, მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით, საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად საკმარისს არ აკეთებს.
 • კვლევა ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის დაბალ ნდობაზეც მიუთითებს — მოქალაქეების 64 პროცენტი ამბობს, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკური
  პარტიებიდან მათ ინტერესებს არცერთი არ წარმოადგენს.
 • უმრავლესობის აზრით, პარლამენტი მოსახლეობის საჭიროებებს არ პასუხობს.
 • კვლევის მონაცემები პოლიტიკაში მეტი ქალის მონაწილეობის სურვილზეც მიუთითებს— ეს დასტურია იმისა, რომ მოქალაქეებს პოლიტიკურ დისკურსში და დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანა სურთ.
 • კვლევა აჩვენებს, რომ ფასების ზრდა, სამუშაო ადგილები და სიღარიბე კვლავ ყველაზე დიდი გამოწვევებია.

დეტალები: პრეზიდენტისა და პრემიერის საქმიანობის შეფასება წინა კვლევებთან შედარებით სტაბილურია, პარლამენტის საქმიანობის ნეგატიური შეფასება კი ოდნავ გაიზარდა.

 • პრეზიდენტს 41% აფასებს საშუალოდ, 28% — ცუდად, 17% — კარგად.
 • პრემიერმინისტრს 31% საშუალოდ, 28% — ცუდად, 30% — კარგად.
 • პარლამენტს კი 40% საშუალოდ, 37% — ცუდად, 13% — კარგად.

მთავრობა: რაც შეეხება უშუალოდ მთავრობას, საქმიანობის შეფასების დადებითი მაჩვენებელი შემცირებულია და 43% არის, ამდენივე აფასებს უარყოფითადაც.

 • მთავრობის შეფასება გაუარესებულია ახალგაზრდებს შორის და სოფლის ტიპის დასახლებებში.

პრეზიდენტი: სალომე ზურაბიშვილის საქმიანობის შეფასების დადებითი მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი ახალგაზრდებსა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორისაა.

პარლამენტი: საკანონმდებლო ორგანოსადმი დამოკიდებულება პარტიულ სიმპათიებთან არის კავშირში — ქართული ოცნების მხარდამჭერთა უმეტესობა პარლამენტის საქმიანობას დადებითად აფასებს, ხოლო ოპოზიციის მხარდამჭერთა უმრავლესობა — უარყოფითად.

 • მოსახლეობის უმრავლესობის, 51%-ის აზრით, პარლამენტის წევრები მათნაირი ადამიანების შეხედულებებს არ ითვალისწინებენ.
 • ასევე, უმეტესობა, 39% ფიქრობს, რომ პარლამენტი თავის ფუნქციებს ეფექტურად ვერ ასრულებს.
 • ქართული ოცნების მხარდამჭერთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პარლამენტი მთავრობას ეფექტურად უწევს ზედამხედველობას, მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობს და რეგულარულად ეკონტაქტება ხალხს, დანარჩენი მოსახლეობა ამა მოსაზრებებს არ იზიარებს.

კვლევა დაფინანსებულია დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საგარეო, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისის კარგი მმართველობის ფონდის მიერ.

 • ჩატარებულია NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ.

მეთოდოლოგია: სატელეფონო გამოკითხვის საველე სამუშაოების 2023 წლის 17-23 მარტა ჩატარდა.

 • 1032 დასრულებული ინტერვიუ (14% გამოპასუხება);
 • საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2% (ცდომილების ზღვარი იცვლება სხვადასხვა
  პასუხის მიხედვით)
 • რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ.
 • ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.
 • კვლევა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითია (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით).
 • გარდა ამისა, კვლევა წარმომადგენლობითია თბილისის, ურბანული და სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის.