საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 85 საგამოცდო ავტომობილსა და ერთ საპროტოკოლო ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ყიდულობს. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3 025 674 ლარია.

ავტომობილების შესაძენად ტენდერი დღეს, 14 ივნისს გამოცხადდა. განაცხადების მიღების ვადა კი, პირველი ივლისიდან 6 ივლისამდეა. ავტომობილები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღეში უნდა მიაწოდოს გამარჯვებულმა კომპანიამ შემსყიდველს.

სატენდერო წინადადებით, მინიმუმ ორწლიანი გარანტიაა მოთხოვნილი.