ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა პარლამენტში სავალდებულო გენდერული კვოტირების შესახებ კანონპროექტი შეიტანა. კანონში ცვლილებების მოთხოვნის სურვილი 37 455 ამომრჩეველმა დააფიქსირა.

საკანონმდებლო ინიციატივით ცვლილებები საარჩევნო კოდექსია გათვალისწინებული. ინიციატივის მიღების შემთხვევაში კი, პარტიები ვალდებული იქნებიან სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის ადამიანი წარადგინონ.

"იმ შემთხვევაში კი, თუ არჩეულ წევრს რაიმე მიზეზით შეუწყდება დეპუტატის უფლებამოსილება, მაშინ დეპუტატის მანდატს იმავე სქესის, რიგით მომდევნო კანდიდატი მიიღებს," - აღნიშნავენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფში.

საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას მხარს უჭერს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები.

დღევანდელი მდგომარეობით, პარტია, რომელსაც 10 წევრს შორის სამი ქალი ეყოლება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად დამატებით ანაზღაურებას (90 ათას ლარს) მიიღებს.