საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური გელათში არსებულ ვითარებაზე განცხადებას ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: იანვრის ბოლოს გელათის ტაძრის შესახებ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულმა კვლევითმა ცენტრმა დასკვნა გამოაქვეყნა.

 • ნათქვამი იყო, რომ გელათის მოხატულ ტაძრებთან დაკავშირებული კრიზისი არაერთი წელია გრძელდება და კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება.
 • დოკუმენტის მიხედვით, მისი მართვის ხარისხი შორს არის საერთაშორისო მოთხოვნებისგან.
 • პასუხად, კულტურის სამინისტრომ კრიტიკა წულუკიანის მინისტრობას დაუკავშირა და თქვეს, რომ კვლევითი ცენტრის "მეცნიერთა ვიწრო ჯგუფი ხანგამოშვებით პოლიტიკურ ნიადაგზე უპირისპირდება სამინისტროს".

საპატრიარქოში აღნიშნავენ, რომ ტაძარში მხატვრობის დაზიანებების გამო მაღალკვალიფიციური უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა საჭირო იყო, თუმცა, მათი თქმით, სამუშაოების მიუხედავად, გელათის კედლის მხატვრობა კრიტიკულ მდგომარეობამდე მივიდა.

 • მაგალითად კულტურის სამინისტროს დაკვეთით ჩატარებული დასკვნა, ასევე, საპატრიარქოს მოწვეული მეცნიერთა ანგარიში და იკომო საქართველოსა და ჩუბინიშვილის ცენტრის დასკვნები მოჰყავთ.
 • საპატრიარქოს განმარტებით, ოთხივე დოკუმენტი იუნესკოს ექსპერტთა მიერ 2022 წლის 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე შუალედში ჩატარებული დასკვნის იდენტურია.
 • განცხადებაში მათ საილუსტრაციოდ დოკუმენტებიდან რამდენიმე ციტატა მოჰყავთ.

დეტალები: როგორც საპატრიარქოში ამბობენ, ვერ შევლენ რესტავრაციისა და ხელოვნებათმცოდნეობის პროფესიულ მსჯელობებში, რადგან ეს მათ კომპეტენციას სცილდება.

 • თუმცა, მათი შეფასებით, რომ მეცნიერთა დასკვნებს შორის თანხვედრა გელათში მომუშავე სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ სამუშოების გაგრძელების მიზანშეწონილობას ეჭვქვეშ აყენებს.
 • "საჭიროა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოხდეს გელათის რეაბილიტაცია ერთიანი მართვის გეგმის წარმოებით. უნდა შეიქმნას საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დარგის მეცნიერებთან ერთად მჭიდრო კავშირით ითანამშრომლებენ მოწვეულ მაღალკვალიფიციურ და ადგილობრივ რესტავრატორების ინტეგრირებულ ჯგუფთან", — ნათქვამია განცხადებაში.

გარდა ამისა, მიუთითებენ, რომ იუნესკოს ექსპერტთა ჯგუფი საქართველოს კულტურის სამინისტრომ მოიწვია, თუმცა გელათის პრობლემატიკის სიღრმისეული შესასწავლად იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დირექტორს წერილით ილია მეორემაც მიმართა.

 • საპატრიარქო გაუგებარს უწოდებს იმას, რომ იუნესკოს ანგარიშის მძაფრი კრიტიკულობისა და საექსპერტო დასკვნების მიუხედავად, კულტურის სამინისტრო გელათში მომუშავე ჯგუფს ადვოკატირებას უწევს.
 • "მდგომარეობა არათუ მძიმეა, არამედ კრიტიკულია! საჭიროა შექმნილი ვითარების სასწრაფოდ გამოსწორება და მხატვრობის გადარჩენა! მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ჯგუფი უნდა ჩანაცვლდეს უფრო მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტებით".
 • განცხადების ბოლოს, საპატრიარქო მიმართავს პარტიებს, ტელევიზიებს — "ნუ ვიქნებით მიკერძოებული და ნუ მივუდგებით ამ ზოგად ქართულ საკითხს ჩვენი ვიწრო ინტერესებით".
 • "საპატრიარქო ყველა დაინტერესებულ მხარეს სთავაზობს თავისუფალ და მიუკერძოებელ დიალოგს. ვისაუბროთ მშვიდად და გელათის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. სწორი თანამშრომლობის შედეგად, შექმნილი კრიტიკული ვითარება დაძლევადი და მოგვარებადია. უმორჩილესად გთხოვთ, გაგებით მოეკიდოთ ჩვენს თხოვნას".