უწყებიც ცნობით, ინდენტიფიცირებულები არიან უცხოეთში მყოფი ორგანიზატორები და დადგენილია მკვლელობის სავარაუდო შემკვეთის ვინაობაც.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: სუს-ის ინფორმაციით, დანაშაულებრივმა ჯგუფმა საქართველოში გამოგზავნა პაკისტანის მოქალაქე, რომელსაც დავალებული ჰქონდა ისრაელის მოქალაქის მკვლელობა.

  • საქართველოში ჩამოსვლამდე მას ჩაუტარდა საჭირო ინსტრუქტაჟი, აქ კი დახვდა დაქირავებული ბინა და გადაეცა კონსპირაციული კავშირის საშუალებები.
  • პაკისტანის მოქალაქე მკაცრად იცავდა კონსპირაციის წესებს და საქართველოში მკვლელობის ობიექტისა და მისი გადაადგილების მარშრუტებს ფარულად შეისწავლიდა.

დეტალები: უწყების განცხადებით, მკვლელობის შემსრულებლისთვის იარაღის ფარულად მიწოდების მიზნით, დანაშაულებრივმა ჯგუფმა საქმეში ჩართო საქართველოში მცხოვრები ირან-საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებისგან შემდგარი ჯგუფი.

  • კვალის დასაფარად დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ერთმანეთს პირდაპირ არ ხვდებოდნენ და ცეცხლსასროლ იარაღებსა და საბრძოლო მასალას ქალაქში მოწყობილი სამალავების გამოყენებით გადასცემდნენ.
  • სუს-ის ინფორმაციით, ჩხრეკების შედეგად ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, ასევე, კონსპირაციული ტელეფონები, რომლებშიც აღმოჩენილია როგორც მკვლელობის მომზადებისა და სამალავების ადგილმდებარეობის ამსახველი ინფორმაცია, ასევე — სხვა მამხილებელი მტკიცებულებები.
  • "გრძელდება დანაშაულში მონაწილე და ხელშემწყობი სხვა პირების გამოვლენა და იდენტიფიცირება", — ნათქვამია უწყების განცხადებაში.