ინფორმაციას ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი საბაზრო ეკონომიკად 2002 წელს აღიარა და ეს იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისკენ.

  • დღევანდელი გადაწყვეტილებით კი გაუქმდა 20 წლის წინ მინიჭებული სტატუსი, რომელიც ზღუდავდა რუსულ საქონელზე ანტიდემპინგური გადასახადების დარიცხვას.
  • აშშ-ის განმარტებით, ახლა აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ ანტიდემპინგური კანონების მთელი ძალა ბაზრის პრობლემებთან საბრძოლველად, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის ეკონომიკაში მთავრობის მზარდი ჩარევით.
  • დემპინგი არის პროცესი, როცა სხვა ქვეყანაში იმპორტირებული პროდუქტი თვითღირებულებაზე ნაკლებად იყიდება, ანტიდემპინგური კანონი კი ამას ზღუდავს.

დეტალები: აშშ-ს განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით უზრუნველყოფილი იქნება, რომ სავაჭრო დეპარტამენტის დემპინგის გამოთვლებმა ასახოს არსებული ეკონომიკური რეალობა და აშშ-ს ინდუსტრიებმა შეღავათი მიიღონ უსამართლო იმპორტისგან, რისი უფლებაც მათ კანონით აქვთ.

  • "გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი აღიარება, რომ რუსეთის ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევა იზრდება, რაც აშშ-ს ინდუსტრიებს გლობალურ კონკურენციაში არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს", — წერია განცხადებაში.
  • მათი თქმით, გადაწყვეტილება ეფუძნება მიუკერძოებელი, მესამე მხარის წყაროების კვლევის სიღრმისეულ ანალიზს.