საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიული TVET პროგრამების განვითარება, ფარგლებში, კონფერენცია გაიმართა, რომელზეც საავიაციო უნივერსიტეტმა განახლებული პროფესიები წარადგინა.

საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, პროფესიები დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის დადებული მეორე კომპაქტის ფარგლებში.

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2017 წლის სექტემბრიდან განახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

  • კომერციული პილოტი,
  • საჰაერო ხომალდების და საავიაციო ძრავების მომსახურების ავიატექნიკოსი(B1)
  • საჰაერო ხომალდების ავიონიკის მომსახურების ავიატექნიკოსი (B2).

მთავრობის ინფორმაციით, შეიძენენ შვეულმფრენის პილოტთა პრაქტიკული მომზადებისთვის საჭირო საფრენოსნო სიმულატორს და შეიქმნება სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა B1/B2 მიმართულების ავიატექნიკოსთა პრაქტიკული მომზადებისათვის.

მასწავლებლები და ინსტრუქტორები გადამზადდებიან ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად.