საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საბიუჯეტო კოდექსებში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით პარლამენტს მიმართეს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოქმედ რედაქციაში, თუ საკრებულო ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვეში არ დაამტკიცებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, როგორც საკრებულოს, ასევე მერს, ვადამდე უწყდება უფლებამოსილება.

  • საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს კანონის ამ ნაწილის რედაქტირება უნდათ მუნიციპალიტეტებში მოახლოებული ბიუჯეტის დამტკიცების პერიოდში.
  • უმრავლესობის წევრთა განმარტების თანახმად, ისინი არამართლზომიერად მიიჩნევენ მერის პასუხისმგებლობის დადგომას ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ ვადებში ვერ დამტკიცების შემთხვევაში.
  • საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება მერის და საკრებულოს საერთო შეთანხმების საგანია და ამაზე ორივე მხარეა პასუხისმგებელი.

დეტალები: ინიციატივის ავტორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები კახა კახიშვილი, ვიქტორ ჯაფარიძე, ანტონ ობოლაშვილი და ირმა ზავრადაშვილი.

  • საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი 4 ნოემბერია.

TI-ის შეფასებით, ინიცირებული ცვლილებები მერს საკრებულოს მიმართ უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს და ასუსტებს საკრებულოს როლს. ასევე:

  • მორგებულია მმართველი პარტიის ინტერესებზე მუნიციპალიტეტებში მოახლოებული ბიუჯეტის დამტკიცების პერიოდში, განსაკუთრებით კი იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არცერთ პარტიას არ აქვს.
  • საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს.
  • "სავარაუდოა, რომ ცვლილების შეტანის რეალური მიზანიც სწორედ ის იყოს, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ხელოვნურად, მოქმედი მერების სასარგებლოდ გადაწყვიტოს ის შესაძლო უთანხმოება, რომელიც ამ მუნიციპალიტეტებში მოახლოებული ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესში ქართული ოცნების წარმომადგენელ მერებსა და ოპოზიციურ საკრებულოებს შორის შეიძლება წარმოიშვას", — აცხადებს ორგანიზაცია.