22 ივნისს ეროვნულ ბანკში მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა შედგა, რომელიც ამჯერად განსხვავებულ ფორმატში წარიმართა. სხდომის მუშაობაში პირველად მიიღეს მონაწილეობა ეროვნული ბანკის ახალგაზრდა ეკონომისტების კონკურსში გამარჯვებულმა სტუდენტებმა.

მომავალ ეკონომისტებს მიეცა უნიკალური შესაძლებლობა — გაეგოთ, თუ როგორ იღებს კომიტეტი გადაწყვეტილებას და მიეღოთ პასუხები მათთვის საინტერესო კითხვებზე უშუალოდ ქვეყნის მთავარი ბანკირისგან და კომიტეტის სხვა წევრებისგან.

მას შემდეგ, რაც კომიტეტის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ, სტუდენტებმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩევლის, გიორგი ბაქრაძის მენტორობით, თავად გამართეს სხდომა. მათ გააანალიზეს მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესები, იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებულ ფაზაში უნდა დარჩეს, განაკვეთი კი, არსებულ დონეზე შენარჩუნდეს.

"ჩვენ ვემხრობით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ამ ეტაპზე გამკაცრებულ 11%-იან დონეზე შენარჩუნებას. ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად, გარკვეული პროგნოზირებებისა, არსებული რეალობა, კერძოდ, რუსეთი-უკრაინის ომის ფონზე გლობალური ფასების ზრდა, მაინც არ გვაძლევს შემსუბუქების და უფრო მეტად გამკაცრების შესაძლებლობას. გამკაცრება ტვირთად დააწვება კომერციული ბანკების ფუნქიცონირებას და უფრო შეამცირებს ეკონომიკურ აქტივობას. ამასთან, შემცირება უფრო გაამწვავებს არსებულ ინფლაციურ წნეხს", — თქვეს სტუდენტებმა.

ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, რეფინანსირების განაკვეთი 11%-ზე შენარჩუნდა.