ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადებით, გამოცდები 4 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა:

 • 4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 6 ივლისი (პირველი სესია);
 • 4 ივლისი (პირველი სესია).

მათემატიკა:

 • 8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია).

უცხოური ენა:

 • 11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ინგლისური ენა;
 • 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ინგლისური ენა;
 • 13 ივლისი (პირველი სესია) — ინგლისური ენა;
 • 13 ივლისი (მეორე სესია) — რუსული ენა;
 • 13 ივლისი (მეორე სესია) — ფრანგული ენა;
 • 13 ივლისი (მეორე სესია) — გერმანული ენა.

ფიზიკა:

 • 14 ივლისი (მეორე სესია).

ლიტერატურა:

 • 14 ივლისი (მეორე სესია).

ქიმია:

 • 15 ივლისი (მეორე სესია).

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება:

 • 15 ივლისი (მეორე სესია).

ისტორია:

 • 18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 19 ივლისი (პირველი სესია).

ზოგადი უნარები:

 • 19 ივლისი (მეორე სესია).

ბიოლოგია:

 • 20 ივლისი (მეორე სესია).

გეოგრაფია:

 • 21 ივლისი (მეორე სესია).

სამოქალაქო განათლება:

 • 22 ივლისი (პირველი სესია).

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი:

 • 6 ივლისი (მეორე სესია).

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

 • 26 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
 • 27 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) — ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.

საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

 • 6 ივლისი (მეორე სესია) — უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

7 ივლისი (პირველი სესია):

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური).

7 ივლისი (მეორე სესია):

 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • მუსიკა;
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).

14 და 15 ივლისი (პირველი სესია):

 • პროფესიული უნარები.

14 ივლისი (მეორე სესია):

 • ბიოლოგია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).

15 ივლისი (მეორე სესია):

 • გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 • აზერბაიჯანული ენა.

19 ივლისი (მეორე სესია):

 • ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).

20 ივლისი (პირველი სესია):

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);
 • სომხური ენა.

21 ივლისი (პირველი სესია):

 • ისტორია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

 • სპორტი;

 • ფიზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).

22 ივლისი (პირველი სესია):

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — წერითი ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — წერითი ნაწილი;
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — წერითი ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — წერითი ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — წერითი ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები — წერითი ნაწილი.

24 ივლისი:

 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები — პრაქტიკული ნაწილი.

25 ივლისი:

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — პრაქტიკული ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — პრაქტიკული ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — პრაქტიკული ნაწილი;
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — პრაქტიკული ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) — პრაქტიკული ნაწილი.