2021 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონემ 20,6% შეადგინა, რაც 2018 წლის შემდეგ მაქსიმალური მაჩვენებლია. საქსტატის ინფორმაციით, 2020-2021 წლებში უმუშევრობის დონე 2,1 პროცენტული პოუნქტით არის გაზრდილი.

ფოტო: საქსტატი

სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წელს საქართველოში 316,2 ათასი უმუშევარი ცხოვრობდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბოლო ერთ წელში უმუშევართა რიცხვი 34,3 ათასი ადამიანით არის გაზრდილი.

როგორც კვლევა აჩვენებს, 2021 წელს ქვეყანაში 1 217 417 დასაქმებული ადამიანი იყო. დასაქმებულთა რიცხვი წლიურად 24 407 ადამიანით არის შემცირებული.

2021 წელს დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 68,2%-ს შეადგენდა, რაც 0,1 პროცენტული პუნქტით მეტია წინა წელთან შედარებით.

2021 წლის მონაცემებით, დასაქმებულთა რაოდენობა ასე ნაწილდება:

 • დაქირავებული — 829,4 ათასი ადამიანი;
 • თვითდასაქმებული — 387,1 ადამიანი.

აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს საქართველოში არსებული სამუშაო ძალას 1 533 613 ადამიანი შეადგენდა — ეს მაჩვენებელი წლიურად 9 900 ადამიანით არის გაზრდილი.

2021 წელს უმუშევრობის დონემ კაცებში 22,7%, ხოლო ქალებში 17,8% შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე ქალებთან შედარებით მაღალია კაცებში.

საქსტატის კვლევის მიხედვით, უმუშევართა დონის ცვლილება 2021 წელს 2020 წელთან შედარებით რეგიონებში ასეთი იყო:

 • თბილისი — გაიზარდა 3,7%-ით;
 • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი — შემცირდა 1,9%-ით;
 • მცხეთა-მთიანეთი — შემცირდა 3,6%-ით;
 • გურია — გაიზარდა 1,7%-ით;
 • სამცხე-ჯავახეთი — გაიზარდა 3,5%-ით;
 • იმერეთი — გაიზარდა 3,4%-ით;
 • სამეგრელო-ზემო სვანეთი — შემცირდა 0,2%-ით;
 • აჭარა — გაიზარდა 0,5%-ით;
 • ქვემო ქართლი — გაიზარდა 3%-ით;
 • შიდა ქართლი — გაიზარდა 3,7%-ით;
 • კახეთი — შემცირდა 1,7%-ით;

სტატისტიკის მიხედვით, უმშევრობა ყველაზე მაღალი 15-დან 29 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიებშია. უფრო კონკრეტულად, 15-19 წლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, 52,2% უმუშევარია, ხოლო 20-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში უმუშევრობის დონე 41%-ს აღწევს.