ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით, ყოველი მეორე მოქალაქე ამბობს, რომ რუსეთის გავლენა საქართველოზე გაიზარდა.

ომის დაწყებამდე გამოკითხულთა 51% ფიქრობდა, რომ რუსეთის გავლენა საქართველოზე გაიზარდა, 15% კი მიიჩნევდა, რომ შემცირდა. ომის დაწყების შემდეგ გამოკითხულთა 53% ფიქრობს, რომ რუსეთის გავლენა საქართველოზე გაზრდილია, საპირისპიროს მიიჩნევს გამოკითხულთა 9%.

რაც შეეხება NATO-ს, ომის დაწყებამდე გამოკითხულთა 25% ფიქრობდა, რომ მისი გავლენა საქართველოზე გაზრდილია, საპირისპიროს მიიჩნევდა 19%. ომის დაწყების შემდეგ 39%-ის აზრით, NATO-ს გავლენა საქართველოზე გაზრდილია, 17% კი მიიჩნევს, რომ შემცირებული.

ფოტო: NDI

ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობა საქართველოზე რუსეთის გავლენას უარყოფითად, ხოლო ევროკავშირის, NATO-სა აშშ-ის გავლენას დადებითად აფასებს.

ფოტო: NDI

NDI-ის კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება. კვლევა ჩატარებულია CRRC საქართველოს მიერ.

ორგანიზაციის განცხადებით, ანგარიში რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამდე დაახლოებით ორი კვირით ადრე (3-15 თებერვალს) და ორი კვირის შემდეგ (9-20 მარტს) ჩატარდა და ქვეყნის წარმომადგენლობით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) ორი სატელეფონო გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით აარჩიეს. ინტერვიუები ჩატარდა: ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

თებერვლის კვლევაში ჩატარდა 2 036 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი - +/- 1.8 პროცენტი. მარტის კვლევაში 2 204 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1.6 პროცენტია. ცდომილების ზღვარი იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით.