კლიმატის ცვლილება, სიღარიბე, გენდერული უთანასწორობა და სხვა სოციალური, ეკონომიკური თუ გარემოსდაცვითი გამოწვევები — თანამედროვე მსოფლიოს ამ ყველაფერთან გამკლავება უწევს.

2015 წლის 25 სექტემბერს 193 ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე, სახელწოდებით "ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის". ინიციატივა მიზნად ისახავს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ცხოვრების დონის ხარისხის გაუმჯობესებას, სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრის, კლიმატის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და მშვიდობიანი და სამართლიანი საზოგადოების დამკვიდრების გზით.

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ შეუძლებელია, შესაბამისად ბიზნესის, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და სხვა სექტორების ჩართულობა ამ პროცესში გადამწყვეტია. თითოეულმა სუბიექტმა მნიშვნელოვანია დაინახოს თავისი თავი ამ პროცესში.

გადადგი პირველი ნაბიჯი და შეამოწმე შენი ცოდნა ამ თემაზე.

ტესტი: რა იცი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 12 რომელმა ორგანიზაციამ დაამტკიცა მდგრადი განვითარების მიზნები 2015 წელს?

Elena Nesterova / Dribbble

2 / 12 რომელ რეგიონში ცხოვრობს ყველაზე მეტი ადამიანი უკიდურეს სიღარიბეში?

Pasupathi Parameswaran / Dribbble

3 / 12 სულ რამდენ მიზანს მოიცავს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი 2030, რომელზეც სახელმწიფოები 2015 წელს შეთანხმდნენ?

Nathalie Lees

4 / 12 მსოფლიო ბანკის მიხედვით, რა თანხას არ აღემატება უკიდურესად ღარიბი ადამიანის დღიური შემოსავალი?

iStock

5 / 12 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მდგრადი განვითარების მიზანი?

6 / 12 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა არასწორი მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ?

Lily / Dribble

7 / 12 მსოფლიოში რამდენი ადამიანია უსახლკარო ან ცხოვრობს არასათანადო საცხოვრისში?

Julien Laureau

8 / 12 დღემდე რამდენმა კომპანიამ მოაწერა ხელი გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპს?

9 / 12 რომელ ადგილზეა საქართველო მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების/პროგრესის რეიტინგში?

Gal Shir / Dribbble

10 / 12 ვინ არის ჩართული მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში?

Aurelio Massimiliano / The Guardian

11 / 12 რომელი არ არის გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპი?

Ka Lee

12 / 12 ბიზნესისა და მდგრადი განვითარების კომისიის 2017 წლის კვლევის მიხედვით, რამდენი ტრილიონი ამერიკული დოლარის გენერირება არის შესაძლებელი მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების შემთხვევაში, მსოფლიო ბაზარზე?

2pempire.com

იტვირთება...
ერთი წუთით...