მესამე კვარტალში საქართველოში $299 მილიონის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია (FDI) განხორციელდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემთან შედარებით 1,4%-ით, ანუ 4,2 მილიონით მეტია. საქსტატის ინფორმაციით, ზრდა ძირითადად განპირობებულია რეინვესტიციის მაჩვენებლის გაზრდით.

მესამე კვარტალში $299 მილიონიდან $293,3 მილიონი რეინვესტიცია იყო. რეინვესტიციაში კომპანიის მიერ მიღებული მოგების ინვესტიციაში ჩაბრუნება იგულისხმება.

მიმდინარე წლის პირველ ცხრა თვეში კი, FDI-ის მოცულობამ $728,4 მილიონი შეადგინა — წლიური ზრდა 3,2%-ია.

თუ ინვესტიციების მოცულობას ბოლო რამდენიმე წლის ჭრილში შევხედავთ, ვნახავთ, რომ FDI-ის მოცულობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. 2019 წლის პირველ ცხრა თვესთან შედარებით 2021 წელს ინვესტიციების მოცულობის კლება 24% იყო.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში, მლნ დოლარი

ფოტო: საქსტატი

მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი მოცულობის ინვესტიცია გაერთიანებული სამეფოდან, ნიდერლანდებიდან და ჩეხეთიდან განხორციელდა. ამასთან, ინვესტიციები მოცულობით ლიდერობენ საფინანსო და ენერგეტიკის სექტორები.