საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის 2017 წლის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 60 პროცენტი ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლებაშ მოსვლის კანდიდატი ქალი იქნება, თუ კაცი, თუ მათ ერთნაირი კვალიფიკაცია აქვთ.

კვლევის მიხედვით, 2016 წელთან შედარებით 2017-ში საზოგადოებრივი აზრი მცირედით შეცვლილია და სქესის უმნიშვნელობას 10 პროცენტით მეტი ადამიანი ემხრობა.

თანაბარი კვალიფიკაციის მიუხედავად, კაცს მხარს დაუჭერდა გამოკითხულთა 25%. 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 31% იყო. მხარდაჭერა შემცირებულია ქალების მიმართაც - 2016-ში 17 პროცენტი აცხადებდა, რომ მხარს ქალს დაუჭერდა, 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი 12%-ია.

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა (IRI) 4 აპრილს გამოაქვეყნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული სოციალური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრებას, რუსეთთან ურთიერთობებს, ასევე, მოსახლეობის პოლიტიკურ სიმპათიებს.

IRI-მ გამოკითხვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით (აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამოკლებით) ჩაატარა 2017 წლის 22 თებერვლიდან 8 მარტის პერიოდში. პირისპირ ინტერვიუს სახით, სულ გამოიკითხა საქართველოში საარჩევნო ხმის უფლების მქონე 1 501 მუდმივი მაცხოვრებელი, პასუხი გაცემის მაჩვენებელი 69 პროცენტია, ცდომილების ზღვარი კი მერყეობს პლუს-მინუს 2,5 პროცენტით.