სახალხო დამცველმა შეისწავლა პენიტენციური სამსახურის მე-18 სამედიცინო დაწესებულების მზადყოფნა ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მისაღებად. ომბუდსმენის რწმუნებულების დასკვნის მიხედვით, დაწესებულება სრულად არ შეესაბამება ექიმთა კონსილიუმის რეკომენდაციებს. ასევე, არსებობს რისკები ექსპრეზიდენტის უსაფრთხოებაზეც.

აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ უნდა შეარჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო დაწესებულება მიხეილ სააკაშვილისთვის სრულფასოვანი და ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მისაწოდებლად.

"უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის სამედიცინო საჭიროებებთან დაკავშირებით ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფის მიერ გაცემული დასკვნა ითვალისწინებს გარკვეული სამედიცინო პროცედურების ჩატარებას, რაც სამწუხაროდ N18 დაწესებულებაში შეუძლებელია. მაგალითად, ვერ განხორციელდება მაგნიტო-რეზონანსული გამოკვლევა, კომპიუტერული ტომოგრაფია, დუპლექს-სკანირება. ასევე, დაწესებულებაში ამჟამად არ მუშაობს ექიმ-რეანიმატოლოგი, თუმცა ადმინისტრაციის განმარტებით, უახლოეს პერიოდში ელოდებიან შესაბამის სპეციალისტებს", — აცხადებენ სახალხო დამცველის აპარატში.

გარდა ამისა, სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ე.წ. ციხის საავადმყოფოში შეუძლებელია შედგეს ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფი, თუ ამის საჭიროება დადგა.

რაც შეეხება სააკაშვილის უსაფრთხოების საკითხს, სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ გლდანში მდებარე დაწესებულებებში მყოფი პატიმრები არიან ყოფილი პოლიციელები, სამხედროები, თანამდებობის პირები და შესაბამისად, ინტერესთა კონფლიქტის გამო, მათი ნებისმიერ სახით გადაკვეთა სხვა პატიმრებთან წარმოშობს უსაფრთხოების რისკებს.

სახალხო დამცველის ინფორმაციით, მე-18 სამედიცინო დაწესებულებაში მოსახვედრად აუცილებელია მე-8 დაწესებულების ეზოს გავლა, თავად კორპუსები კი ერთმანეთის გვერდით მდებარეობს. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ არსებობს დეზორგანიზებისა და დაწესებულებების გამართულ ფუნქციონირებისთვის საფრთხის შექმნის რისკები.

"ინფრასტრუქტურა და გარემო ვერ გამორიცხავს პატიმართა გარკვეული ჯგუფების მხრიდან ვერბალური აგრესიისა და ხმაურის, სიტყვიერი შეურაცხყოფის თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლის რისკებს. პრობლემური იქნება მიხეილ სააკაშვილთან ვიზიტორების შესვლაც, ვინაიდან ნებისმიერ შემსვლელს, მათ შორის ადვოკატებს, მოუწევთ გაიარონ N8 დაწესებულების ეზო, სხვა პატიმართა საცხოვრებელ კორპუსებთან ახლოს, რა დროსაც იზრდება გარკვეული სიტყვიერი დაპირისპირებისა, თუ შეურაცხყოფის მიყენების რისკები. 2015 წელს დაფიქსირდა მსგავსი ინციდენტი N8 დაწესებულებაში", — წერია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

პენიტენციური სამსახურის მე-18 დაწესებულებაში სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობასა და რიგი სამედიცინო სერვისების არარსებობაზე სახალხო დამცველის დეტალური მსჯელობა წარმოდგენილია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში.

მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა, ნიკა გვარამიამ დღეს საჯაროდ მიმართა სახალხო დამცველს და სთხოვა, შეისწავლა ე.წ. ციხის საავადმყოფოს შესაბამისობა C კატეგორიის, მულტიფუნქციური კლინიკის სტანდარტებთან. გარდა მე-18 დაწესებულების არასათანადო აღჭურვისა, გვარამიას თქმით, იქ პრობლემური იქნება ექსპრეზიდენტის უსაფრთხოებაც. მისი თქმით, ციხის საავადმყოფოში ხელისუფლება გეგმავს იმიტირებულ ბუნტს, რომელიც დასრულდება სააკაშვილის ლიკვიდაციით. აღნიშნულ ინფორმაციაზე დამატებითი დეტალების მისაღებად გვარამიასთან შეხვედრას გეგმავს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის გამომძიებელი.