ცხოვრების განმავლობაში უამრავი ტექსტის წაკითხვა და დამახსოვრება გვიწევს. სანამ მეცნიერები მიაგნებენ გზას, როგორ ატვირთონ ცოდნა პირდაპირ ტვინში, მანამდე შეგიძლიათ სხვა მეთოდი სინჯოთ სწრაფი კითხვისა და სწავლისთვის.

მთავარი შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ, სიტყვა-სიტყვით კითხვაა. ეს ტემპს ანელებს და დიდი შანსია, აზრი ვერ გამოიტანოთ. სიტყვები მხოლოდ ინსტრუმენტებია კონტექსტის გადმოსაცემად. ასე რომ, თუ კონტექსტის აღქმას ისედაც ახერხებთ, ზედმიწევნით კითხვა საჭირო არაა.

სცადეთ არა სიტყვებით, არამედ ფრაზებით კითხვა

მშობლიურ ენაზე კითხვის დროს წინადადებების ერთი გადახედვით აღქმა არც ისე რთული საქმეა. განსაკუთრებით მაშინ, თუ გრამატიკა კარგად იცით. თუ თქვენ შეგიძლიათ სიტყვებს შორის კავშირების კარგად შემჩნევა, მაშინ პრობლემაც მარტივად მოგვარდება. ეს მეთოდი ერთი-ორად დააჩქარებს ტექსტის დამუშავების ტემპს და შინაარსის აღქმასაც გაამარტივებს.

იპოვეთ საკვანძო სიტყვები

სიტყვები წინადადებებში სხვადასხვა როლს ასრულებენ. არსებობს საკვანძო სიტყვები და ატრიბუტები, რომლებიც სათქმელის გასამდიდრებლად გამოიყენება ხოლმე. იმისთვის, რომ ტექსტის ათვისება დააჩქაროთ, აუცილებელია საკვანძო სიტყვების გამორჩევა. ისინი კონტექსტს ნათელს ხდიან და აზრის გამოტანას აჩქარებენ. წინადადებაში ყველაზე მთავარი ობიექტისა და ზმნის გამოკვეთაა. თუ ამას კარგად შეძლებთ, გრძელი ტექსტების აღარ შეგეშინდებათ.

იდეები სიტყვებზე მნიშვნელოვანია

თუ კარგად დაფიქრდებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტის იდეის გაგებაა. სიტყვები სწორედ იდეის შესაფუთად გამოიყენება. მთავარია, გაიაზროთ ტექსტის მთავარი არსი, დანარჩენს კი თქვენი გონება თავად შეავსებს.