ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლებს მოუწოდებს 26 სექტემბრამდე მიმართონ და მოითხოვონ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის უფლება. ამისთვის ისინი შესაბამის საოლქო ან საუბნო კომისიას უნდა დაუკავშირდნენ ან დარეკონ ცესკოს კონტაქტ-ჰაბის ნომერზე — 2 51 00 51.

"ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლები უფლებამოსილი არიან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ ადაპტირებულ/მისაწვდომ საარჩევნო უბანზე", — აცხადებენ ცესკოში.

კონკრეტული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებული ადაპტირებული უბნების შესახებ ინფორმაციის მიღება ამომრჩეველს ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებულ საარჩევნო რუკაზე შეუძლია. ცესკოს ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია როგორც მარტივი ადაპტაციის, ისე პანდუსის მქონე 1 127 საარჩევნო უბნის შესახებ.

ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს, რომელ საარჩევნო უბანზე სურს ხმის მიცემა.