ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კინგს კოლეჯის ფსიქიატრიის, ფსიქოლოგიისა და ნეირომეცნიერების ინსტიტუტის პროფესორმა, ქეთი ჭანტურიამ ბრიტანული ფსიქოლოგიური საზოგადოების ჯილდო მიიღო გამორჩეული წვლილისთვის.

კვების დარღვევების სფეროში მისმა კვლევებმა განაპირობა სფეროს გამორჩეული განვითარება, ინოვაციური კვლევითი პროგრამებისა და კლინიკური პრაქტიკის ინოვაციური მიდგომების შემუშავება და დანერგვა.

კერძოდ, მისმა კვლევამ კვებითი აშლილობებისა და აუტისტური სპექტრის დარღვევების (ASD) შორის კავშირის შესასწავლად გამოიწვია სტაციონარული მომსახურების ცვლილებები, რაც მათ სოციალურად ინკლუზიურს გახდიდა და ASD–ს მქონე ადამიანებს გაუადვილდებოდათ წვდომა ძირითად სამედიცინო მომსახურებაზე.

პროფესორ ქეთი ჭანტურიას კვლევამ გაზარდა საზოგადოების ცოდნა და ინტერესი კვების დარღვევების შესახებ და გამოიწვია ინოვაციური გაუმჯობესება მათთვის, ვინც სარგებლობს სერვისებით და აწვდის მათ.

ქეთევან ჭანტურია არის ლონდონის სამეფო კოლეჯის კლინიკური ფსიქოლოგიის სრული პროფესორი, ბრიტანეთის ფსიქოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი, ინგლისის უმაღლესი სწავლების აკადემიის საპატიო წევრი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. ქეთევან ჭანტურია ხელმძღვანელობს კლინიკურ-ექსპერიმენტულ ლაბორატორიას 15 მკვლევრის შემადგენლობით. პროფესორ ჭანტურიას გამოქვეყნებული აქვს 230 შრომა ინგლისურ ენაზე, ოთხი მონოგრაფია და სახელმძღვანელო. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 30 სადისერტაციო შრომა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

ვრცლად იხილეთ აქ.