ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით, ხვალ რომ თვითმმართველობის არჩევნების ტარდებოდეს, მოსახლეობის 61% აუცილებლად მიიღებდა მონაწილეობას. გამოკითხულთა 18% კი ამბობს, რომ ალბათ, მიიღებდა მონაწილეობას.

ამ კითხვას მტკიცედ უარით პასუხობს გამოკითხულთა 10%, ალბათ, არ მიიღებს მონაწილეობას 6%. კითხვაზე პასუხი არ აქვს გამოკითხულთა 5%-ს.

ფოტო: NDI

კვლევა საზოგადოების განწყობა საქართველოში NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ ჩატარდა. კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება,

აღნიშნული კვლევა 13-25 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2 016 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1.3%. ამასთან, ცდომილების ზღვარი კითხვების მიხედვით იცვლება. რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის გზით — ნომერზე დარეკვის მეთოდით, შეირჩნენ. ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.