ბიზნესში წარმატებისთვის ალბათ არაფერია ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება და მიღება. რადგან ეს სფერო დინამიკურია და ტენდენციებიც — ცვალებადი — საჭიროა, სასწავლო კურსები მუდამ იხვეწებოდეს და გამოწვევებს პასუხობდეს.

სწორედ გამოწვევებზე პასუხის გაცემაში დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ვითიბი ბანკის ხელშეწყობით შექმნილი კიდევ ერთი პროექტი.

ვითიბი, როგორც ქართული ბიზნესის #1 ქომაგი, აქტიურად განაგრძობს ქართული ბიზნესის მხარდაჭერას. ბანკსა და შვეიცარიულ ფონდ BPN საქართველოს შორის გაფორმებული პარტნიორობის მემორანდუმის თანახმად, ვითიბი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ბიზნესის ადმინისტრირებისა და დაგეგმარების კურსები დააფინანსებს. კურსების ხანგრძლივობა 3 წელია და იგი სრულად ფინანსდება ვითიბი ბანკისა და BPN საქართველოს მიერ.

კონკურსის მთავარი კრიტერიუმია, მონაწილე ვითიბი ბანკის მომხმარებელი იყოს. პირველი 5 კანდიდატი შეირჩევა მარტივი და გამჭირვალე კონკურსის მიხედვით, რომლის პირობები და სარეგისტრაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბანკის ვებგვერდზე.

განაცხადები მიიღება 2021 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.