ბოლო კვირების განმავლობაში საქართველოში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ისევ გაუარესდა. მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ სწორედ მასობრივი ვაქცინაციით შეძლო, ჩვეულ მდგომარეობას დაბრუნებოდა.

ვაქცინაციის პროცესში მნიშვნელოვანია კერძო კომპანიების ჩართულობაც: ირაომ, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიამ გადაწყვიტა, თანამშრომლები წაეხალისებინა და მათთვის დამატებითი ბიძგი მიეცა აცრაზე დასარეგისტრირებლად.

ირაოს დირექტორთა საბჭოს ინიციატივით, ირაოს ყველა თანამშრომელს რომელიც აიცრება, შეუძლია აირჩიოს აცრის დღესა და კიდევ ერთ დღეს (ჯამში 2-დღიანი) დასვენების დღე ან ფულადი პრემია.

ამისთვის თანამშრომელმა 26 ივლისიდან პირველ სექტემბრამდე უნდა წარმოადგინოს პირველი აცრის დამადასტურებელი ცნობა და აცრის მომენტის ამსახველი სურათი, შემდეგ კი შეძლებს საჩუქრის არჩევას.

გვახსოვდეს, აცრა არა მხოლოდ ჩვენ გვიცავს, არამედ გარშემომყოფებსაც და ამ დროისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, რომლის მიღებაც შეგიძლიათ.