საქართველოს პარლამენტში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები ისევ ვერ აირჩიეს.

ცესკოს თავმჯდომარედ წარდგენილი იყო ორი კანდიდატურა — გიორგი კალანდარიშვილი და გიორგი სანტურიანი. კალანდარიშვილს პარლამენტის 83-მა წევრმა დაუჭირა მხარი, 11 კი წინააღმდეგი იყო. მეორე კანდიდატს, გიორგი სანტურიანს 4-მა წევრმა დაუჭირა მხარი, 11 კი წინააღმდეგი იყო.

რაც შეეხება საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებს, აქ წარდგენილი იყვნენ გია ცაცაშვილი-ლელა ტალიური, გია ცაცაშვილმა 83 ხმა მიიღო, 10 წინააღმდეგი იყო, ლელა ტალიურმა 18 ხმა მიიღო, 2 წინააღმდეგი იყო. მაია ზარიძესა და თამარ სართანიას წყვილიდან, სართანიას ხმა 18-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 2 წინააღმდეგი იყო, ზარიძეს მხარი 77-მა წევრმა დაუჭირა, 10 წინააღმდეგი იყო.

საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით, ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევას 100 ხმა სჭირდება. იმ შემთხვევაში, თუ 2/3 -ით არჩევა ვერ მოხერხდა, კენჭისყრა კვლავ 2/3-იანი კვორუმით უნდა ჩატარდეს და არჩევა თუ მაინც ვერ მოხერხდა, ამ შემთხვევაში, საჭირო იქნება 3/5 ანუ 90 ხმა. პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები თუ ამ კვორუმითაც ვერ აირჩია, მაშინ არჩევისათვის 76 ხმა საკმარისი იქნება. ახალი კანონის მიხედვით, თუ ცესკოს თავმჯდომარე არჩეულია პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში − 6 თვე.


ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თამარ ჟვანია 30 ივნისს გადადგა.

2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ოპოზიცია თამარ ჟვანიას არჩევნების გაყალბების ხელშეწყობაში ადანაშაულებდა და მის გადადგომას მოითხოვდა. ჟვანიას გადადგომის მოთხოვნა ჟღერდებოდა ელჩების ფასილიტაციით გამართული შეხვედრების პერიოდშიც. ჟვანიას გადადგომის მოთხოვნებს არ იზიარებდნენ ქართულ ოცნებაში.

საარჩვენო კანონმდებლობის რეფორმა შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. 28 ივნისს პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები საარჩვენო კოდექსში, რომელიც ცესკოს თავმჯდომარის ახალ წესს ითვალისწინებს.

გაიგე მეტი: