ამ ტესტით გავიგებთ:

  • გადაახტა თუ არა შენი ბიოლოგიის მასწავლებელი "იმ თავს";
  • გჯერა თუ არა, რომ ბავშვები წეროებს მოჰყავთ;
  • იცნობ თუ არა საკუთარ და პარტნიორის სხეულს.

ტესტი: გადაახტა თუ არა შენი ბიოლოგიის მასწავლებელი "იმ თავს"?

ტესტის დაწყება

6 / 12 რა ნაწილია მონიშნული სურათზე?

იტვირთება...
ერთი წუთით...